Foto Album

Pučke misije
6-13. listopada, 2002


o. Stjepan Kuzmić propovijeda u crkvi.
o. Stjepan Kuzmić propovijeda u crkvi.


o. Zvonko Vlah propovijeda u crkvi.
o. Zvonko Vlah propovijeda u crkvi.


Oci misionari sa župnikom slave sv. Misu.
Oci misionari sa župnikom slave sv. Misu.


Završetak misničkog slavlja.
Završetak misničkog slavlja.


Natrag Gore