Foto Album

Božićna Polnoćka
25. prosinca, 2002Unutrašnjost crkve sa božićnim ukrasima.Božićni koncert prije mise.Ulazna procesija.Župnik vlč. Ivica Kecerin slavi misu sa gostima mons. Petrom Rajičem (sredina)
i don Alojzijem Čondićem (desno).Ujedinjeni crkveni tamburaši sviraju za vrijeme mise.Mons. Petar Rajič daje sv. Pričest.Božićne jaslice.


Natrag Gore