Foto Album

Uskrsna misa
27. ožujka, 2005Uvodna riječ župnika vlč. Ivice Kecerina.Detalj sa Sv. mise.Ujedinjeni crkveni tamburaši.


Natrag Gore