Foto Album

Hodočašće u Midland
10. srpnja, 2005Procesija na početku sv. Mise."Djevojke sa Credit River-a".Kardinal Josip Bozanić propovijeda za vrijeme mise.Zajednička molitva “Oče naš”...Župni mješoviti zbor.Podjela Sv. pričesti.Ujedinjeni crkveni tamburaši.Završetak sv. Mise.Križni put...Završna riječ kardinala Bozanića.


Natrag Gore