CROATIAN

MARTYRS PARISH

OUR MARRIED - NASI VJENCANI

Ante Toni Jurić-Ćivro i Tamara rođ. Jandrić

December 09, 2017

U subotu 14. listopada sakrament svete ženidbe sklopili su Ante Toni Jurić-Ćivro i Tamara rođ. Jandrić. Mladencima čestitamo i molimo: „Pošalji, Gospodine, na njih milost Duha Svetoga da, ljubavlju tvojom razlivenom u njihovim srcima, ostanu vjerni u bračnom savezu.“

Ivan Čuljak and Amanda Yukich

December 03, 2017

U subotu 14. listopada sakrament svete ženidbe sklopili su Ivan Čuljak i Amanda Yukich. Mladencima čestitamo i molimo: „Pošalji, Gospodine, na njih milost Duha Svetoga da, ljubavlju tvojom razlivenom u njihovim srcima, ostanu vjerni u bračnom savezu.“

Please reload