top of page

CROATIAN

MARTYRS PARISH

MATRIMONY - ZENIDBA

CrkvaMiss1.jpg

Celebrating your marriage in Croatian Martyrs Parish

Please click to see the brochure

About Matrimony

1601 "The matrimonial covenant, by which a man and a woman establish between themselves a partnership of the whole of life, is by its nature ordered toward the good of the spouses and the procreation and education of offspring; this covenant between baptized persons has been raised by Christ the Lord to the dignity of a sacrament."

1602 Sacred Scripture begins with the creation of man and woman in the image and likeness of God and concludes with a vision of "the wedding-feast of the Lamb." Scripture speaks throughout of marriage and its "mystery," its institution and the meaning God has given it, its origin and its end, its various realizations throughout the history of salvation, the difficulties arising from sin and its renewal "in the Lord" in the New Covenant of Christ and the Church.

from the Catechism of the Catholic Church

1601 "Krist Gospodin uzdigao je na dostojanstvo sakramenta ženidbeni savez medju krštenima, kojim muška osoba i ženska osoba međusobno uspostavljaju zajednicu svega života po svojoj naravi usmjerenu k dobru supruga te k rađanju i odgajanju potomstva".

 

1602 Sveto pismo započinje stvaranjem muškarca i žene na sliku i priliku Božju, a završava prikazom "svadbe Jaganjčeve" (Otk 19,7.9). S kraja na kraj Pismo govori o ženidbi i o njezinu "otajstvu", o njezinu ustanovljenju i o smislu koji joj Bog dade, o njezinu podrijetlu i svrsi, o različitim ostvarenjima tijekom cijele povijesti spasenja, o njezinim nevoljama što proizađoše iz grijeha i o njezinoj obnovi "u Gospodinu" (1 Kor 7,39), u Novom Savezu Krista i Crkve.

iz Katekizma Katoličke Crkve

If you wish to marry in the Croatian Martyrs Parish, you need to approach the priest one year in advance. For any questions, please look at our info brochure above. If you have other questions that are not answered below, please call the parish office or come to see the pastor.

Ako se želite vjenčati u Župi Hrvatskih mučenika, trebate se javiti svećeniku godinu dana unaprijed. Za bilo kakva pitanja, molimo pogledajte brošuru gore više. Ako imati bilo kakvih drugih pitanja koja nisu odgovorena dolje niže, molimo zovite župni ured ili se javite župniku.

bottom of page