CROATIAN

MARTYRS PARISH

PARISH BULLETIN -

 

ZUPNI VJESNIK

For many years now our parish bulletin is a popular read among the parishioners of Croatian parish in the GTA. Here you will find homilies, spiritual texts, news etc., as well as community events announcements and advertisements of those serving our community.

Here you can view and download our weekly parish bulletin.

Već mnogo godina naš župni vjesnik je traženo tjedno izdanje naših hrvatskih župa u području GTA. Ovdje ćete pronaći propovijedi, duhovne tekstove, novosti i slično, kao i najave događaja u zajednici te oglase onih koji služe našoj zajednici.

Ovdje možete pregledati i skinuti naš tjedni župni vjesnik.