top of page

CROATIAN

MARTYRS PARISH

ACTIVITIES - AKTIVNOSTI

CCY Juniors - Srednjoškolci

Every other Friday at 7:30 pm we gather to get to know God, others and ourselves better through exciting and fun nights. Grades 8-12 are more than welcome to join us! 

If you haven't already, please register online at https://goo.gl/forms/fyZX6YKRdrnz0ejB3

Svakog drugog petka u 7:30 pm sastajemo se kako bismo bolje upoznali Boga, druge i same sebe kroz zanimljive i zabavne večeri. Svi srednjoškolci od 8. do 12. razreda su više no dobrodošli da nam se pridruže!

Krunica

Every day half hour before Holy Mass except on Sundays. Join our fervent prayer warriors!

Svaki dan pola sata prije svete Mise osim nedjeljom. Pridružite se našim revnim moliteljima!

Confirmation Prep - Vjeronauk za krizmanike

We prepare candidates for the sacrament of Confirmation. It is a very important step in the journey of faith for which a soul should be suitably prepared. Led by Carla Šeketa and her assistants.

Pripremamo kandidate za sakrament Potvrde. To je vrlo važan korak na putu vjere za koji duša treba biti prikladno pripremljena. Vjeronauk predvode Carla Šeketa i nekoliko mladih pomoćnika!

First Communion Prep - Vjeronauk za prvopričesnike

We prepare candidates for the sacrament of Eucharist. To have the joy of receiving the Lord in the Holy Communion, children need to grow in their faith and know God's love for them. Led by Carla Šeketa and Fr. Tomislav.

Pripremamo kandidate za sakrament Euharistije. Da bi djeca imala radost primanja Gospodina u svetoj Pričesti, trebaju rasti u vjeri i upoznati Božju ljubav za njih. Vjeronauk predvode Carla Šeketa i Fr. Tomislav.

CCY nights - Susreti za mlade

Croatian Catholic Youth - CCY - gather every other Friday at 8 pm. Our mission is: "We, Croatian Catholic Youth, strive to bring all to know, love and serve God through prayer and virtue."

Hrvatski katolički mladi sastaju se svakog drugog petka u 8 pm. Naše poslanje je: "Mi, Hrvatski katolički mladi, nastojimo svakoga privesti poznavanju, ljubavi prema i služenju Bogu kroz molitvu i kreposti."

Please reload

bottom of page